Ürün

LPG Mastermeter

LPG Mastermeter
ÜRÜNÜ PAYLAŞ
LPG Mastermeter

 

2A LPG Mastermetre hakkında genel bilgiler;

LPG dispenserlarının standart servis hizmeti süreci içerisinde senede 2 sefer ölçüm doğruluklarının kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. 2A LPG mastermetre cihazları bu doğrulukların ölçülmelerinde kullanılmaktadır. Metre cinslerine göre 2 tip mastermetre bulunmaktadır. İlki 2A prima metreli, ikincisi coriolis çalışma prensibi ile çalışan massflow metreli mastermetredir. Prima metreli nin yasal çerçevede %0,6 ölçüm hassasiyeti varken 2A prima metre de gerçekleşen %0,3-%0,4 aralığında bulunmaktadır. Coriolis çalışma prensibine bağlı massflow metre’nin beyan edilen ölçüm hassasiyeti max %0,2 dir. LPG mastermetrelerinin kullanım sıklığına göre yılda bir akredite bir kuruluştan kalibrasyonlarının yaptırılmış olması gerekir.

 

2A Mastermetre ile LPG istasyonundaki LPG dispenser kalibrasyonu nasıl yapılır ?

LPG istasyonunda yapılacak kalibrasyon işlemi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Kalibrasyon yapışacak dispenser çevresi, yetkisiz ve izinsiz kişilerin yaklaşmasını önlemek için güvenlik çemberi ile izole edilir. Bu alana görevli personel dışında kimse yaklaştırılmaz. Kalibrasyon yapılacak 2A LPG dispenser yanına sabitlenen 2A mastermetre yaklaştırılır. LPG dispenser alt kapağı açılır. LPG dispenser tabancası, LPG mastermetre giriş hattına bağlanır. Varsa giriş hattı vanası açılır. LPG mastermetrenin çıkış hattındaki hortum ucundaki tabanca, LPG dispenser üzerindeki geri dönüş hattı dolum ucu noktasına bağlanır. Çalışmada sıcaklık faktörünün test sonucu etkilemesini engellemek için  100-150 lt arası LPG nin çevrimi sağlanmalıdır. Sıcaklığa bağlı hacim düzeltme sisteminin (ATC-Automatic Temperature Compansation) her iki cihazda da aynı konumda (açık yada kapalı) olması sağlanır. 2A LPG Mastermetre’den geçirilecek litre miktarı ayarlanır. Genel uygulamada maksimum debide toplamda 50 litre, minimum debide toplamda 20 litre akış ile hesaplama yapılmaktadır. Önce dispenser sonra mastermetre çalıştırılır. Kalibrasyon sonucunu yazdırmak için mastermetre off konumuna alınır. Dispenserdaki sonucu mastermetre ye yazıp önce ENTER sonra SELECT tuşuna basılarak yazdırılır. Test sonucu yasal sınırlar içerisinde değil ise 2A prima metre üzerinde bulunan kalibrasyon ayar bölümünden ayar yapılır.

 

2A Prima metre ayarı yapabilmek için metre kalibrasyon ayar bölümündeki mühür sökülüp 10 anahtar yardımı ile prima metre ayar kapağı açılır. Tambur üzerine kalem ile ilk nokta işaretlenir. Tambur üzerinde bulunan pim, yeni ayarlama yapmak için çıkarılır. Hata oranına göre tambur çevrilerek uygun olan değer ayarlanır ve pim yerine takılır. Genel çalışma olarak, tambur üzerindeki iki ayar noktası arası +-%0,08 değişim gösterir. 2A Prima metre üzerinden maksimum +-%1,5 değişim kapasitesi bulunur. Prima metre üzerindeki tambur sağa veya sola döndürülerek cihaz kalibrasyonu yapılır.

BRC Türkiye ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak için
Whatsapp