LPG Nedir?

LPG Nedir?

Araçlarda alternatif bir yakıt olarak LPG tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanıyor. LPG kullanımın; dönüşüm sistemlerinin araçlara montajından başlayarak, bakım ve periyodik kontrollerine kadar uzanan süreçte mutlaka uyulması gereken önemli kuralları vardır.

Atmosfer basıncında gaz halinde olup, basınç altında sıvılaştırılarak depolanır tanklara ve tüplere depolanarak taşınır. Stok tanklarına ve tüplere hacmin %80- 85’ini aşmayacak oranda likit halde doldurulur. Hacmin kalan %20’si buharlaşan LPG’den kaynaklanan gaz fazı halindedir. LPGkullanıldıkça azalan likit hacmi gaz fazı tarafından doldurulur.

 

LPG’NİN ÖZELLİKLERİ

Sıvı haldeki LPG sudan hafiftir ve tankların dibinde su birikintilerine rastlanabilir.

Bir hacim sıvı LPG, yaklaşık olarak kendisin 270 misli hacimde gaz LPG oluşturu. Bu yüzden sıvı haldeki LPG kaçağı aynı hacimdeki gaz kaçağına göre çok daha tehlikelidir.

Renksiz ve kokusuzdur, zehirleme özelliği yoktur. Bir kaçak halinde fark edilebilmesi için özel olarak sonradan kokulandırılmaktadır.

Bunlara ek olarak, sıvı haldeki LPG’nin hızla buharlaşması soğuk yanıklarına neden olabileceğinden sıvı haldeki LPG ile temas edilmemelidir.

LPG diğer bütün yakıtlar gibi yanıcıdır. Hava il %2-%9 oranındaki LPG karışımı, kapalı ortamlarda yanıcı ve patlayıcı bir gaz oluşturur. LPG’nin yanma aralığı diğer gazlara göre daha dardır. Ancak bu yanma aralığına diğer gazlara göre daha çabuk ulaşır ve atmosferde fark edilmesi zor olan yanıcı karışımlar meydana getirir.

Herhangi bir kaçak nedeniyle ortamda birikmiş LPG’nin dağıtılması için zeminde hava sirkülasyonu yaratmak gerekir. En geçerli yöntem ise pülverize basınçlı su sıkılmak suretiyle gazın dağıtılmasıdır.

 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE LPG

LPG benzine göre uygun bir alternatif olup, farklılıkları şöyledir:

- LPG’nin yoğunluğu benzinden daha düşüktür.

- LPG daha düşük bir sıcaklıkta buharlaşır.

- Lpg’nin sıvı halde kalabilmesi için basınç altında tutulması gerekir.

 

 

BRC Türkiye ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak için
Whatsapp